30 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016

Grecia: Protesta de solidaridad con los presos políticos y de condena de los asesinatos de revolucionarios, delante de la Embajada de la India

El sabado, 26 de noviembre de 2016, se produjo una manifestacion frente a la Embajada de la India en Atenas. Los manifestantes condenaron el continuo encarcelamiento de revolucionarios indios Ajith y Kobad Gandhy asi como otros presos politicos en la India. Fue una iniciativa del Comite de Solidaridad que fue apoyado por organizaciones de izquierda.
En esta reunion, los manifestantes gritaron consignas de solidaridad con los militantes indios y de condena de las acusaciones injustas y las duras condiciones de prision. Condenaron las politicas barbaras y sanguinarias del gobierno Modi . A traves de sus lemas declararon que los verdaderos terroristas son los imperialistas y no los pueblos oprimidos ni los militantes que son un obstaculo para los planes imperialistas.
πηγή μετάφρασης: http://defensapcp.blogspot.gr/2016/11/grecia-protesta-de-solidaridad-con-los.html
Αναζήτηση
Μαγνητοσκοπημένη Πολιτική Εκδήλωση
Σποτάκι νεολαίας για την πανδημία
Κατηγορίες
Βιβλιοπωλείο-Καφέ

Γραβιάς 10-12 - Εξάρχεια
Τηλ. 210-3303348
E-mail: books@ektostonteixon.org

 
Βίντεο