KKE (μ-λ) [Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist)] 7 Temmuz 2019 seçimlerine ülke genelinde katılıyor.

KKEμ-λ.Çarşamba, 5 Haziran 2019

KKE (μ-λ) [Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist)] 7 Temmuz 2019 seçimlerine ülke genelinde katılıyor.

  • Bu geçtiğimiz fırtınalı yıllarda, halk,  kapitalist düzenin geniş kapsamlı birçok saldırısına maruz kaldı. Emperyalizmin saldırganlığı ve bölgedeki savaş tehditleri altında, maaşlar, aylıklar, sosyal kazanımlar ve özgürlükler hedef alındı. ABD-NATO-AB-IMF-sermaye, benzeri görülmemiş bir gericiliğe öncülük yaptılar. ΣΥΡΙΖΑ (SIRIZA) hükümeti sistemin önemli bir destekçisi olurken, ΝΔ (Nea Dimokratia) ve diğer burjuva bloğu halka yapılan bu saldırının garantörlüğünü üstlendi. Bir sonraki hükümet kim olursa olsun, halkımızı yeni saldırılar beklemektedir.
  • Geçtiğimiz dönemde, halkımıza değişik siyasi planlar sunuldu ve bir sürü parlak ve kolay yollu çözümler türetildi. Israrla belirtmek istiyoruz ki, bu şaşırtmacılara ve acımasızca ilerleyen bu modern barbalığa karşı duracak tek yol, direnişten, yaşam haklarımızı aramadan, toplu mücadeleden ve her alanda halk örgütlenmesinden geçen yoldur.
  • Yanılsamaların yıkıldığı bu dönemde, yeni yanılsamlara dur demek için,        KKE (μ-λ) [YKP (m-l)] seçimlere katılıyor ve gelecek seçimlerin halkımıza bir değişiklik getirmeyeceğini belirtmek istiyor. Savaşlara, yoksulluğa, faşizme ve halkın haklarının ezilmesine karşı, tek yol hak ve direniş mücadelelerinin kurulmasıdır. Sosyalizme ve bağımsızlığa ulaşan yol, işçi sınıfının, halkın ve çevre halklarların devrimci mücadelesinden geçer.
  • KKE (μ-λ) her zaman emperyalizme ve kapıtalizme karşı durmuştur, ve bu sisteme hizmet eden düzenin dışında kalmıştır. Siyasal ve ekonomik bağımsızlığımızı sarsmamak için, devletten seçim yardımı almıyoruz. Bu mücadeleyi kendi güçlerimize dayanarak veriyoruz.
  • KKE (μ-λ)’nın sesi olabildiğince geniş kitlelere yayılması için, üyelerimizi ve dostlarımızı coşkuyla bu mücadeye katılmaya davet ediyoruz.

Αναζήτηση

Κατηγορίες