Κατηγορία English Content

16 Δεκεμβρίου, 2015English Contentadmin

Yoldaş Mazlum, Biz Yunanistan’lı yoldaşları için yoldaş Makis, Büyük bir üzüntü ve burukluk içinde sana veda ediyoruz. Atina’da Ağustos ayında gerçekleşen kaza Ceren’in trajik kaybıyla noktalanmayıp, senin kaybınla devam etti. Ancak seni tanıdığımız için onur duyuyoruz. Cunta döneminde, 80’li yılların başında ülkeni terk etmek zorunda kaldığın zaman, pek çok yoldaş için Türkiye’den Avrupa’ya geçişin olduğu, […]

15 Νοεμβρίου, 2015English Contentadmin

We must condemn the new  atrocity with mass struggles against imperialism and reaction! Peoples are not cannon fodder for the self-proclaimed saviors! Peoples do not need protectors!   Last night’s massacre in the capital of France, with more than 120 (and increasing) dead and dozens of injured, is a new dramatic and dangerous development in […]

11 Νοεμβρίου, 2015English Contentadmin

Halk Direnişi-Anti Emperyalist Sol Cephe tarafından, Almanya, Fransa ve Isviçre’de bulunan ATİK tutsakları ile dayanişma etkinliği gerçekleştirildi. 16-18 Ekim tarihleri arasında Selanik limanın’da gercekleştirilen Irkçılık Karşıtı Festival kapsaminda, devrimci dostlarla birlikte binlerce dayanışma bildirisi dağıtıldı. Bildiri dağıtımı ile birlikte, tamamen haksız ve siyasal olan Türkiyeli anti faşist ve devrimcilerin tutuklanmasını durdurulmasını ve serbest bırakılmasını talep […]

5 Νοεμβρίου, 2015English Contentadmin

Thessaloniki, Greece Hundreds of workers and youth demand the release of imprisoned ATIK members! The People’s Resistance – Left Anti-Imperialist Cooperation organized actions of solidarity to the ATIK members held prisoners in Germany and France. During the three-day activities of the Anti-Racist Festival that was held from 16 to 18 October 2015 at the city’s port, members of the Cooperation distributed thousands of leaflets. At the same time they collected 600 signatures on a text demanding the stoppage of the political and unfair persecutions against the Turkish antifascist militants and their immediate release. The distributed leaflet condemns the persecution of ATIK members in the EU and especially Germany. In Greece the movement of internationalist solidarity to the Turkish and Kurdish political refugees and militants is strong and massive and in many cases has managed to stop political persecutions by the various Greek administrations in collusion with European governments. The movement defends the right of the militants to fight against the fascist state of Turkey which continues to murder militants, persecute progressive ideas, close newspapers, and take part in mass crimes. The People’s Resistance – Left Anti-Imperialist Cooperation, a front organization that was formed in the recent years inside the peoples’ and workers’ movement of Greece, will continue its campaign of information and struggle for the release of the imprisoned ATIK members.

4 Νοεμβρίου, 2015English Contentadmin

Salônica (Grécia) Centenas de trabalhadores e de jovens exigem a liberação dos membros da ATIK detidos em prisões!   Um ato de solidariedade a favor dos membros da ATIK detidos em prisões da Alemanha e da França foi organizado em Salônica pela Resistência Popular – Cooperação Anti-imperialista de Esquerda no âmbito do Festival Antirracista, celebrado […]

2 Νοεμβρίου, 2015English Contentadmin

The recent “17-point Agreement” that was signed on 26/10 in Brussels during the “mini Summit” confirms and strengthens the anti-migration policies of the EU. This agreement (signed by the governments of Greece, Albania, Austria, Bulgaria, Croatia, FYROM, Germany, Hungary, Romania, Serbia, and Slovenia) is an attempt to fortify the EU against the increasing refugee flows […]

19 Οκτωβρίου, 2015English Contentadmin

10 Ekim Cumartesi sabahı Ankara garı önünde gerçekleştirilen kitle katliamını lanetliyoruz. Bu katliam, demokratik, anti faşist ve savaş karşıtı Türkiye halk hareketine karşı gerçekleştirilmiştir. Demokratik Kürt ulusal hareketine karşı korkakça bir saldırı,  komşu ülkenin anti emperyalist ve emekçilerine karşı yapılmış kör bir saldırıdır. Bu tarz katliamları ancak gerici ve faşist güçlerle onların emperyalist patronları gerçekleştirebilir. […]

14 Οκτωβρίου, 2015English Contentadmin

Katliamcı Türk devletini lanetleyelim! Onlarca eylemcinin hayatlarına ve aralarında ağır olmak üzere yüzlercesinin de yaralanmasına neden olan katliam saldırısının sorumlusu faşist Türk devleti, Erdoğan ve onun hükümetidir. Devrim şehitleri, Türkiye devrimci hareketinin ve dünya devrimci hareketinin kahramanlarıdır ve verilecek mücadelelerinde yol göstericileridir. Yunanistan ve Türkiye halklarını, bütün ilerici ve devrimcileri, Ankara faşist rejimini kınamaya ve […]

14 Οκτωβρίου, 2015English Contentadmin

H. Merkezi: Ankara’da katliamını protesto eden TKP/ML ve YKP/ML emperyalist güçlere ve onların yerli uşaklarına karşı ortak mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı. Açıklama şöyle: Katliamcı Türk devletini lanetleyelim! Onlarca eylemcinin hayatlarına ve aralarında ağır olmak üzere yüzlercesinin de yaralanmasına neden olan katliam saldırısının sorumlusu faşist Türk devleti, Erdoğan ve onun hükümetidir. Devrim şehitleri, Türkiye devrimci hareketinin ve […]

12 Οκτωβρίου, 2015English Contentadmin

 We condemn with outrage the mass murder that took place on Saturday 10-10-2015 at the Railway Station of Ankara. This is a crime against the democratic, antifascist, and antiwar movement of the Turkish people. It is a cowardly attack against the national, democratic movement of the Kurdish people, an act of blind violence against the […]

Σελίδα 6 of 12« Πρώτη...45678...Τελευταία »

Αναζήτηση

Κατηγορίες