Ξάνθη – Ροδόπη: Ανακοίνωση των συνδυασμών του ΚΚΕ(μ-λ) στα τουρκικά

BASIN BİLDİRİSİ
KKE (μ-λ) [Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist)], örgütlenmeyi, direnişi ve mücadeleyi ön saflara çekmek için bu seçimlere katılıyor. Halkımız yanılgıların ve ikileminlerin arasında kalmaması için, yarından sonra haklarımıza yapılan bu vahşi saldırının devamını kimin tarafından gerçekleşeceğinin önemli olmadığını belirtmek için bu seçimlere katılıyoruz. Amerikan ve Avrupalı emperyalistlerin doymaz iştahlarına, kimin daha itaatkar, kimin ülkeyi ve halkını satarak daha iyi hizmet edeceğinin bir anlamı olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz.
Seçimlerden sonra hükümet hangi parti tarafında kurulursa kurulsun, izlenecek siyaset memorandumlarla (mnimonialarla) gelen kanunlarla ve bu kanunlarını kabullenen “kurtarıcılarımız” tarafında şimdiden belirlenmiştir. AB Komisyon’u ve Avrupalı emperyalist hükümetler tarafından ülkemizin siyaseti şimdiden çizilmiş, ‘’girişimcilik ve kalkınma’’ adı altında yerli ve yabancı sermaye tarafından, bu yolda onlara canıgönülden hizmet eden Nea Dimokratia, SİRİZA, KİNAL ve diğer burjuva partilerine dikte edilmiştir. Herşeyden önemlisi ise, bu siyasetin ABD ve NATO’lu emperyalistlerin kana bulanmış elleriyle yazılmış olması, savaş çığırtkanlığı içinde, tüm siyasi güçlerin boyun eğmesini beklemeleridir.
Bu nedenlerden dolayı, halkımız için tek ikilem, bu seçimlerden, mücadelenin, halk örgütlenmesinin ve başkaldırının kuvetlemiş olarak çıkmak veya çıkmamaktır. Bizim için öncelikli olan, halkın yaşam hakkının savunulması, iş hakkının, sağlıkta tedviye ulaşımın, eğitimin ve demokrasinin savunulmasıdır.
Bu hakların savunulması için KKE (μ-λ) [Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist)] var gücüyle mücadele etmektedir ve bu yönde halkımızı mücadeleye davet eder, seçimlerde desteğinizi bekleriz.

Rodop ili adayları:

1. Maria Lamprou

2. Erhan Mustafa

İskeçe ili adayları

1. Maria Antoniadou-Marioli

2. Elizavet (Veta) Ioannidou

3. Georgios Kampas

4. Muzaffer Kosoglou

5. Stefanos Hatzisavvas

20-06-2019

Αναζήτηση

Κατηγορίες