31 Ιανουαρίου, 19883η Συνδιάσκεψη - 1988admin

Στις 29, 30 και 31 Γενάρη γίνεται η 3η Συνδιάσκεψη που αξιοποιεί τη δουλειά των προηγούμενων χρόνων, κωδικοποιεί και συγκροτεί το σώμα των πολιτικών θέσεων και εκτιμήσεων της οργάνωσης για τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις.

Αποφάσεις της 3ης συνδιάσκεψης του ΚΚΕ(μ-λ) by cpgml

Αναζήτηση

Κατηγορίες